Bizi Takip Edin

Proje Hakkında

ERASMUS +
STRATEJİK ORTAKLIK
METAL SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERDE ÇEVRE YÖNETİM BİRİMLERİNDE KAPASİTE GELİŞTİRİLMESİ

Proje, Avrupa 2020 stratejisi ve Eğitim - Öğretim 2020 tarafından oluşturulan ilkeler çerçevesinde çevre politikaları alanında işbirliği ve iyi uygulamaların transferini güçlendirmek amacıyla sosyal ortaklar, araştırma enstitüsü, akademik / eğitim kurumları arasında bir stratejik ortaklık kurmaktadır.

İyi bir başlangıç yapma hedefiyle "İş gücü pazarı için yeni olanaklar yaratmak niyetiyle istihdam seviyesini yükseltme ve [...] sosyal yöntemlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak" yeni beceriler ve mesleklerin gündeme getirilmesi, mevcut ve gelecekteki iş gücü ile ortaya çıkacak yeni olanak ve potansiyel kariyer geçişlerine adaptasyon, işsizlik oranının azalması, iş gücü verimliliğinin artması gibi kazançlara olanak sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Proje, sosyal ortaklar, araştırma enstitüsü, eğitim ve öğretim kurumları tarafından oluşturulan Avrupa ve Türk ilişkilerinin güçlendirilmesi adına mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenme yaklaşımı konularının daha iyi ele alınmasının anahtarını temsil etmektedir. Avrupalı ve Türk aktörler arasındaki stratejik ortaklıklar şirket düzeyinde yürütülen çevre politikaları alanında iyi uygulamaların verimli transferini sağlayacaktır. Proje, "çevre destek elemanı" rolünü belirleme ve geliştirme ihtiyacına yanıt verecektir.

Proje, Türkiye, İtalya ve Romanya arasındaki sinerji ortaklığının teşvik edilmesini, yeni becerilerin geliştirilmesini ve istihdam yaratılmasını hedeflemektedir. Ulusal ve Avrupa düzeyinde ki iyi uygulamaların transferi ve uygulanması, mesleki bilgi ve beceri düzeyi yüksek olan ortaklar tarafından gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında, Türk iş gücü piyasasında yüksek istihdam oranı ile ekonomik istikrar ve büyümenin daha fazla desteklemesi amacıyla, çevre sektöründe profesyonel yollar geliştirilmesine yönelik mesleki eğitim için uygun araçlar sağlanacaktır.

Proje, öngörülen olumlu etkiler arasında aşağıdaki sonuçlar üzerinde duracaktır:

- İstihdam için beceri düzeylerinin iyileştirilmesi;
- Çevre destek elemanları alanında, beceri ve niteliklerin tanınmasının iyileştirilmesi;
- Yeterliliklerin geliştirilmesi;
- Örgün, yaygın eğitim, mesleki eğitim ve iş gücü piyasası arasındaki bağlantıların daha iyi anlaşılması;
- Mesleki gelişim için imkânların arttırılması.

Faaliyet, metal sektöründeki genç işçilerin istihdam edilebilirliğini arttırmak ve çevre alanında profesyonel uzmanlığı teşvik etmek amacıyla tasarlanmıştır. Projenin uzun süreli etkisi, Türkiye'deki istihdam oranlarının artması vasıtasıyla, daha büyük bir ekonomik istikrar ve büyüme ile görülecektir. Proje kapsamında, ortaya çıkacak olan eğitim materyalleri, metal sektöründe faaliyet gösteren genç işçilere yönelik bir pilot eğitim kursu uygulanması yoluyla test edilecek ve geliştirilecektir.

Yeni meslek profilleri ve yollarının tanımı genç işçiler için mesleki olanakları artıracağı gibi, Türk iş gücü piyasasında imkânların iyileştirilmesini sağlayacaktır. Türk iş gücü piyasasının sunduğu ihtiyaçlar ve fırsatlar, metal sektöründeki Türk sosyal ortaklar tarafından ifade edilen ihtiyaçlar doğrultusunda karşılığını bulacaktır.

Türkiye, İtalya ve Romanya merkezli kurumlar arasında kurulan stratejik ortaklık, kurum düzeyinde çevre politikalarıyla ilgili mesleki eğitim ve ulusal durum çalışmaları alanında iyi uygulamaların transferi temel alınan kalıcı bir sinerji sağlayacaktır.

Stratejik ortaklık aşağıdaki amaçları kapsamaktadır;

- Yeni ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmesi ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını destekleyerek eğitim ve gençlik çalışmalarında öğrenme önerisinin, kalite ve alakasının artırılması;
- Çevre destek elemanı alanında, kilit yetkinliklerin değerlendirilmesi ve sağlanmasının teşviki;
- Yeterlilik ve öğrenim koşuları arasındaki bağlantıların güçlendirilerek iş gücü piyasasındaki ilginin artmasının sağlanması.

Projenin tanımında dikkate alınan öncelikler arasında odak noktası, "genç işsizlik konusunun özellikle proje yoluyla ele alınarak, gençlerin sosyal içerme ve refahının" desteklenmesi olacaktır.

Türkiye şartlarında mevcut sisteme yeşil yaka çevre destek elemanlarının tanımlanarak entegre edilmesinin sağlanmasıyla hem iletişim etkinliği hem de çevre kazaları gibi birçok tehlike durumuna müdahale etkinliğinin artırılması öngörülmektedir. Türkiye ve partner ülkelerde kullanılan mevcut sistemler, bu ülkelerde firmaları bulunan çok uluslu işletmelerin temsilcileri, Türkiye ve partner ülkelerden alanında uzman akademisyenler, metal sendika temsilcilerinden oluşan pedagojik bir komite oluşturularak, partner ülkelerdeki kanun, yönetmelik, sektör ve iyi uygulamaların incelenmesiyle eğitim alt yapısı oluşturulacak ve hedef kitle hem teorik hem uygulamalı eğitim alarak yeşil yaka personeller olarak sistemde test edilecek ve en nihayetinde Türkiye’deki sisteme entegre edilmesi desteklenecektir. Bu kapsamda geliştirilmiş yenilikler ve mevcut sistemin güçlendirilmesini sağlayacak olan yönler;

• Türkiye’de çevre hakkındaki kanun ve yönetmelikler kapsamında çevre yönetim sistemine dahil edilmeyen mavi yaka personelin sektörün ihtiyaçları dahilinde yeşil yaka personel olarak görev yapması,
• Çevre kazalarının minimize edilmesi,
• Firmalarda tüm departmanlarda görev yapan mavi yaka personeller sayesinde çevre kazalarının önlenmesi adına etkin kontrol mekanizmasının kurulması,
• Mevcut mavi yaka personele Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine (EQF) uygun olarak yeterlilik ve beceriler kazandırılacak ve bunun yanı sıra, çevre ile ilgili bölümlerden mezun yüksekokul ve meslek lisesi işsiz gençlere Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine (EQF) uygun olarak yeterlilik ve beceriler kazandırılması ile istihdam edilebilirliği artırılacaktır,
• Metal sektöründe faaliyet gösteren firmaların çevre destek elemanlarının gerekliliği hususunda farkındalığının artırılmasıyla birçok firmada ihtiyaç dahilinde çevre yönetim sisteminde yeni iş alanlarının ortaya çıkma olasılığı oluşturulacak,
• Metal sektöründe çalışan veya çalışmayı düşünen herkese hizmet verebilecek olan açık eğitim kaynakları ve BİT tabanlı dizayn edilmiş eğitim materyalleri ile hem kurumsal anlamda hem de bireysel anlamda mukayese etme ve gelişim sağlama fırsatı,
• Eğitim ile hareketliliği sağlanan hedef kitlenin uluslararası anlamda iyi uygulamaları tecrübe ederek işletmelerine daha faydalı olmaları, geliştirilmiş veya kazanılmış beceriler ile terfi etmeleri veya hedef kitle dahilindeki işsizlerin istihdam edilebilme oranlarının artırılması sağlanacaktır.