Bizi Takip Edin

Cbem-Ms Projemizin Türkiye Konferansı Ankara’da Yapıldı

image

Cbem-Ms Projemizin Türkiye Konferansı Ankara’da Yapıldı

Erasmus+ 2014 yılı Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim Programı kapsamında düzenlenen “Metal Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Çevre Yönetim Birimlerinde Kapasite Geliştirmesi” Türkiye Konferansı 24 Şubat 2017 tarihinde Ankara Green Park Otel’de yapıldı. Konferans’ın açılış konuşmasını Genel Sekreterimiz Av. Taliphan Kıymaz yaptı. Genel Sekreterimiz Kıymaz, CBEM-MS Projesi’ne Türkiye’de ilk defa yeşil yakalı personel altyapısı oluşturmak için başlatıldığını vurguladığı konuşmasında şunları söyledi: “CBEM-MS Projemizle, şirket düzeyinde yürütülen çevre politikaları ile uygulamaların verimli transferini sağlayarak, yeşil yakalı çalışan yani "çevre destek elemanı" rolünü belirleme ve geliştirme ihtiyacına yanıt vermeyi hedefledik. Bu hedef çerçevesinde, Türkiye, İtalya ve Romanya’dan sivil toplum kuruluşu uzmanlarının, üniversitelerin ve sektör temsilcilerinin de yer aldığı bir teknik komite tarafından hazırlanan içerik ile birlikte 15 işçi 1 ay süre ile eğitim görerek uluslararası kapsamda ilk yeşil yakalı çalışanlar olarak sertifikalandırılmıştır. Ayrıca bu eğitimlerin yaygınlaştırılması ve ülkemizin kullanımına sunulması adına eğitim videoları, kitaplaştırılmış ders içerikleri ve sunumlar isteklilerin kullanımına sunulmuştur” dedi.

CBEM-MS Türkiye Konferansı, dört bölümde gerçekleştirildi. İlk bölümde “Dünya ve Türkiye Genelinde Çevre Sorunları ve Yönetimi”, ikinci bölümde “CBEM-MS Projesi Hakkında Bilgilendirme”, üçüncü bölümde “Çevre Konusunda Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü”, dördüncü bölümde ise “Metal Sektöründe İyi Çevre Uygulamaları” başlıklı sunumlar yapıldı. Konferansın ikinci bölümünde sendikamız Proje Koordinatörü Adnan Parçalı, projenin faaliyetleri, sonuçları, çıktıları ve uluslararası işbirliğinin önemi hakkında bir sunum gerçekleştirirken, sendikamız proje uzmanı Cem Snaet de projenin detaylarının anlatıldığı bir sunum yaptı.

CBEM-MS Projesi Türkiye Konferansı’na, İtalya Metal Federasyonu (FIM-CISL) ile Romanya Sindicatul Metal Federasyonu temsilcileri, Ankara 2 Nolu Şube Başkanımız Halil İbrahim Alpoğlu, MESS Ankara Bölge Temsilcisi Av. Vahap Ünlü, TURK-İŞ Araştırma Uzman Güven Savul ve sendikamızın örgütlü olduğu işyerlerinden çok sayıda üyemiz katıldı.