Bizi Takip Edin

Sindicatul Liber Independent ICA

Hedefleri ve Faaliyetleri
Ghimbav-Braşov’da bulunan "ICA" (S.L.I. “ICA”) sendikası bağımsız yapısıyla eğitim durumu, ırk, dini ve siyasi düşünce gözetmeksizin sendika üyelerinin haklarını Romanya Anayasası ve yasaları kapsamında garanti altına alır ve korur.
S.L.I. "ICA" sendikasının hedefleri:
- Üyelerinin haklarını savunmak;
- Toplu sözleşme görüşmelerine katılmak;
- Sosyal aktiviteler organize etmek;
- Üyeleri desteklemek;
- Sendika üyelerinin yaşama ve çalışma şartlarını geliştirmek;
- Kültür-sanat ve spor faaliyetleri organize etmek ve bunlar ile ilgili rehberlik etmek;
- Sendika üyeleri için eğitim, öğretim, danışmanlık ve projeler organize etmek;

SLI"ICA" sendikasının yönetimsel yapısı
Yönetim Organları:
1) Sendika Genel Kurulu,
2) Sendika Konseyi,
3) Sendika Yönetim Kurulu,
4) Yerel Genel Kurul,
5) Yerel Konsey.
Sendika Genel Kuruluna 10 sendikanın üyelerinden delegeler katılır. Sendika Genel Kurulu üyeleri aynı zamanda Sendika Konseyi üyeleridir.
Sendika Konseyi, bölümler bazında 40 sendika üyesinin katılımı ile oluşur. Her bölüm Sendika Konseyinde temsil edilir. Sendika Konseyi üyeleri aynı zamanda Yönetim Kurulu üyeleridir.
Sendika Yönetim Kurulu 3 üyeden oluşur; Başkan, Genel Sekreter ve Başkan Yardımcısı.
Yerel Genel Kurul ve Yerel Konseyin görevleri aynıdır. Fakat tesisin durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Eğer tesis büyük ise Yere Yönetim bölümler düzeyinde yapılandırılabilir.
Yönetim organlarının tüm üyeleri her 4 yılda bir gizli oylama ile seçilir.

Bugün, ICA Sendikasının 350 üyesinin %99’u havacılık sektöründedir.
İşçi, Yerel Genel Kurul tarafından onaylanan beyannameyi doldurarak üye olabilir.

Personel
Eğitim & Proje Departmanı, İSG Departmanı, Hukuk Departmanı, İnsan Kaynakları Departmanı ve Muhasebe Departmanı sendika bünyesindeki departmanlardan bazılarıdır. Tüm çalışanlar, gönüllü sözleşme ile çalışmaktadır.

Proje Deneyimi
Üretim Endüstrisindeki Çalışmalarda Sağlık ve Güvenliğin Korunması için İletişim Ağının Geliştirilmesi – AERONAVSECUR (Tamamladı).